Voorwaarden, Privacybeleid en Cookies

Op deze pagina vind u informatie over ons privacybeleid en de verwerking van alle gegevens op onze website. Wanneer er sprake is van verwerking van uw persoonsgegevens, doen wij dit in overeenstemming met de geldende privacywetgevingen. Dit houdt in dat wij duidelijk specificeren welke gegevens wij verwerken, aangeven voor welke doeleinden deze worden gebruikt, toestemming vragen voor het verwerken van uw gegevens, het verwerken van gegevens beperken tot enkel noodzakelijke doeleinden, voldoende stappen ondernemen om uw gegevens te beschermen en uw rechten in acht nemen om uw gegevens te raadplegen, aan te passen of te verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt en/of door uw website bezoek worden gegenereerd. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u ons kunt toezenden bij een e-mail en/of uw IP adres en browsergegevens welke worden gegenereerd bij uw webbezoek. Al deze gegevens verwerken enkel wij ter ondersteuning of verbetering van onze website en service.

Cookies

Onze website maakt gebruik van (digitale) cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van de website bezoeker. Hierin kan informatie worden opgeslagen, zodat deze in de toekomst niet nogmaals hoeft te worden opgevraagd. Daarnaast registreren cookies uw bezoeken aan onze website en webpagina’s, zodat de bezoekersaantallen kunnen worden bijgehouden en onze service kan worden verbeterd. Deze beschrijving alsmede de door ons gebruikte cookies verwijzen naar ‘functionele’ cookies, welke volgens privacywetgeving worden gebruikt zonder expliciete toestemming van de gebruiker.

Wij wijzen onze bezoekers op algemeen gebruik van cookies door bij het eerste website bezoek een melding te tonen betreffende het gebruik van cookies, waarna dit kan worden goedgekeurd door op de ‘Oké!’ knop te klikken en/of verder te gaan met het bezoeken van de website. Indien u uw goedkeuring voor (toekomstige) niet-functionele cookies wilt intrekken, kunt u de cookies voor (onze) website(s) uitschakelen en/of verwijderen via uw browser-instellingen. Hierdoor kunnen sommige aspecten van onze website minder optimaal worden functioneren.

Momenteel maken wij enkel gebruik van functionele cookies die standaard worden toegepast bij de door ons gebruikte (server) systemen, welke het weergeven van de webpagina’s en het globaal bijhouden van het website bezoek (aan de hand van IP adressen) mogelijk maken. Het toepassen van cookies en andere technieken door derde partijen verbonden aan de door ons gebruikte systemen, zijn onderworpen aan het privacybeleid van de desbetreffende partijen.

Uw rechten aangaande uw data

Het is ten alle tijde mogelijk om een aanvraag te doen voor het ontvangen van een kopie van uw gegevens, en/of de bij ons bekende gegevens te wijzigen en/of verwijderen. In het eerste geval zullen wij u een geëxporteerd tekstbestand sturen met daarin alle door ons opgeslagen persoonsgegevens aangaande uw verzoek. Om uw gegevens te wijzigen hebben wij een verwijzing nodig naar de bedoelde gegevens en de gegevens waarmee u deze wilt vervangen. Bij het verwijderen hebben wij eveneens een verwijzing nodig naar de bedoelde data, of het verzoek om alle bekende gegevens te verwijderen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een verzoek te doen om, indien technisch mogelijk, uw data over te brengen naar een derde partij. U kunt ook een verzoek doen om uw data (tijdelijk of tot onbepaalde tijd) niet meer te verwerken.

Wanneer wij uw verzoek hebben ontvangen proberen wij doorgaans binnen 30 dagen te reageren. Bij het aanvragen van een of meerdere van de bovenstaande verzoeken, kunnen wij vragen uw identiteit te bevestigen door middel van een geldig legitimatiebewijs, om vast te stellen dat het om uw persoonlijke data gaat. Hierbij moet de foto en het burgerservice nummer zijn afgeschermd. De identificerende gegevens teneinde uw verzoek te valideren verwijderen wij vervolgens binnen 14 dagen na onze reactie op uw verificatie, tenzij dit niet mogelijk is wegens juridische redenen. Informatie hierover zal altijd worden verstrekt binnen 14 dagen na reactie op uw verificatie.

Veranderingen aan de voorwaarden, cookies en het privacybeleid

Wij behouden het recht om ons privacybeleid aan te passen. Als u geïnformeerd wilt blijven van eventuele veranderingen, raden wij aan om de webpagina van ons privacybeleid geregeld te raadplegen.

Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen passende maatregelingen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden uw gegevens enkel opgeslagen op beveiligde servers van onze organisatie of van aanbieders van beveiligde private servers door derde partijen en hebben onze werknemers geheimplicht betreffende uw gegevens. De verwerkte gegevens worden enkel gebruikt voor de benoemde doeleinden in dit privacybeleid.

Klachtenregeling

Als u een klacht wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, stuur ons dan a.u.b. een e-mail met nadere informatie omtrent de klacht naar ons e-mailadres, onderaan vermeld bij onze contactgegevens. We proberen dan uw klacht zo snel en goed mogelijk op te lossen. U heeft daarnaast ten alle tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en verdere informatie

Voor vragen over ons privacybeleid, kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar ons e-mailadres. Om reclame e-mails te voorkomen en u op die manier zo goed mogelijk te kunnen helpen, vind u hieronder een afbeelding. Graag vragen wij u om bij contact ons e-mailadres hieruit over te nemen. Bedankt!